Kenniscentrum

< Terug naar overzicht

Planning vakbladen 2022 | AG-Connect, IP en Od

Samenvatting

op deze pagina vind je de planning van de verschijningsdata en aanleverdata kopij van de verschillende vakbladen. Heb jij interessante (voorstellen voor) kopij voor een van de komende edities? Lever deze dan aan via info@knvi.nl.

07 October 2019
(bijgewerkt op 19 January 2022)

De KNVI stimuleert een inhoudelijke bijdrage van leden aan onze vakbladen (AG Connect, IP en Od). Dit kan zowel in de vorm van suggessties voor artikelen als het daadwerkelijk aanleveren van kopij.  Op deze staat een overzicht van de data waarop de vakbladen verschijnen en de deadline waarop de kopij uiterlijk moet zijn ontvangen. 

Voorstellen voor kopij, kopij en foto's voor publicatie kun je opsturen naar info@knvi.nl.

Deadline aanleveren kopij 2022


Hoe kan ik zelf een redactionele bijdrage leveren?

Door jou geschreven artikelen zijn welkom bij de redactie. Ze dienen uiteraard wel aan de redactionele eisen te voldoen. Een artikel is prettig leesbaar, geen commerciële uiting en gaat over het betreffende vakgebied.  Na ontvangst beslist de redactie over plaatsing (plaatsing van aangeleverde kopij is dus niet gegarandeerd). Na deze redactionele beoordeling wordt met de auteur(s) overlegd over eventuele verduidelijkingen en/of aanpassingen en over de plaatsing. Indien gewenst kan vooraf overleg plaatsvinden over een te schrijven artikel.

 

Aangemaakt door

Jitze Vellenga

Verenigingsmanager KNVI

deel deze pagina via

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl. Comments