KNVI naar de beurs

In het pre-coronatijdperk werd de KNVI regelmatig gevraagd om te participeren in grotere beurzen en events in ons vakgebied. Een onderdeel van deze participatie was het opstellen van een stand van de KNVI, als promotie voor onze vereniging en als plek om gesprekken te voeren en mooie contacten op te doen. De participatie in beurzen en events was vooral succesvol wanneer er op de stand leden van de vereniging stonden, die graag het verhaal over onze vereniging vertelden. In 2019 heeft een groep toegewijde leden zich hier graag voor ingezet.

Sinds het opduiken van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande beperkingen voor beurzen en events is de groep 'KNVI naar de Beurs' niet meer in actie gekomen. Op het moment dat het sein weer op veilig staat en er weer grotere events komen waar onze mensen veilig een stand kunnen bemensen, zullen we deze groep weer activeren.

Volg ons op social media