De KNVI heeft een lange en rijke geschiedenis. Meerdere naamsveranderingen en fusies hebben geleid tot het huidige netwerk van informatieprofessionals. De recentste fusie was in 2017, waarbij de KNVI, Ngi-NGN en SOD samen zijn gegaan tot één vereniging. De belangrijkste reden voor de fusie was dat de oude vakgebieden (bibliotheken, archieven, IT) in de dagelijkse praktijk steeds dichter naar elkaar toegroeien en samenkomen in het nieuwe domein van de Informatieprofessional.

KNVI

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), is een Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in de informatievoorziening en -beheer. De vereniging werd in 1912 opgericht als de 'Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen' en stond tot 2012 bekend onder de naam NVB. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 2012 ontving de vereniging het predicaat Koninklijk. De officiële naam werd per maart 2013 'Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals' (KNVI).  

Ngi-NGN

Zoals de naam al aangeeft, bestond de Ngi-NGN oorspronkelijk uit twee verenigingen: het Nederlands Genootschap voor Informatica en de Netwerk Gebruikersgroep Nederland. De NGN zag in 1989 het levenslicht, maar het NGI was ouder. Het ontstond in 1977 door een fusie van het Nederlands Rekenmachine Genootschap uit 1958, dat vooral bestond uitinformaticaspecialisten en het uit 1960 daterende Genootschap voor Automatisering. Ngi-NGN fuseerden in 2012 om verder te gaan als het platform voor ICT-professionals.

SOD

De Vereniging OverheidsDocumentatie werd opgericht in 1931 door een aantal hoofden Documentaire Informatievoorziening. De vereniging had het doel om het vakgebied van registratie en archiefvorming te ontwikkelen. Uit deze vereniging is in 1975 de Stichting Opleidingen en examens Documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD) ontstaan die de opleidingen voor de vereniging ging verzorgen. De SOD is als opleidingsinstituut verder gegaan en de Vereniging SOD bleef als vakvereniging actief tot de fusie met de KNVI in 2017. Het blad OD (OverheidsDocumentatie) wordt nog steeds uitgegeven.

Volg ons op social media