Geschiedenis

De voorlopers van de KNVI zijn de verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), is een Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in de informatievoorziening en -beheer. De vereniging werd in 1912 opgericht als de 'Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen' en stond tot 2012 bekend onder de naam NVB. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in 2012 ontving de vereniging het predicaat Koninklijk. De officiële naam werd per maart 2013 'Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals' (KNVI).  

Ngi-NGN ontstond uit een fusie in 2014. Het Ngi was (mede)organisator van een groot aantal bijeenkomsten en seminars en ontstond in 1977 door een fusie van het in 1958 opgerichte 'Nederlands Rekenmachine Genootschap' en het uit 1960 daterende 'Genootschap voor Automatisering'. 'De Netwerk Gebruikersgroep Nederland' (NGN) verenigde sinds 1989 ICT-professionals met elkaar en was een onafhankelijk en onpartijdig platform waar ICT-proffesionals kennis en ervaringen met elkaar uitwisselden.

SOD was de vakvereniging voor Documentaire Informatievoorziening en is ontstaan uit de 'Studiekring voor Overheidsdocumentatie' (SOD) en de 'Studieclub voor Gemeentelijke Documentatie' (SGD). De geschiedenis van SOD gaat terug tot 1938.

Fusie

De vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap en op 24 november 2017 werd besloten te fuseren. De KNVI, Ngi-NGN en SOD gingen samen verder onder de naam KNVI. Met de fusie ontstond een beroepsvereniging die meer dan 200.000 Nederlandse professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt. 

De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen is een nog rijker aanbod ontstaan voor informatieprofessionals. Dit rijke aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken.