Werken in een Digitale Wereld-Het KNVI Competentiemodel

Onlangs verscheen het boek ‘Werken in een Digitale Wereld – Het KNVI Competentiemodel’, geschreven door Johan Op de Coul en Cees van Oosterhout.

Het boek is een vervolg op het Rapport ‘Taken, functies, rollen en competenties in de informatica’ uit 2001 (een veelgebruikt naslagwerk) en moet de nieuwe standaard voor ICT-functies worden. Voor het nieuwe boek werd vijf jaar onderzoek gedaan.

Het competentiemodel gaat verder dan alleen ICT-functies. Het strekt zich uit over alle activiteiten rond informatievoorziening, zowel in gebruikersorganisaties als ICT-organisaties.

Sinds 2001 zijn veel functies verdwenen en nieuwe ontstaan als gevolg van uiteenlopende ontwikkelingen. Deze trends worden uitgebreid toegelicht in het boek en doorvertaald naar functies.

De auteurs geven aan dat het competentiemodel op zo’n manier is opgebouwd, dat standaardfuncties worden gepresenteerd, op basis waarvan iedere organisatie vervolgens eigen functies kan definiëren.