Verslag over ronde tafelsessie over rapport van het Rathenau Instituut

Op 2 november 2017 organiseerde de SIG Onderzoek en Onderwijs van het KNVI een ronde tafelsessie rondom het rapport van het Rathenau Instituut ‘Opwaarderen: borgen van publieke waarden in de digitale samenleving.  Het rapport wijst erop dat mensenrechten als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk komen te staan door (ongebreidelde) digitalisering. Met 20 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap, overheid en belangenorganisaties is het rapport besproken. Er zijn (heel) veel bedrijven, instellingen en mensen betrokken bij het bouwen van de digitale samenleving. En dat maakt het ook zo lastig om één persoon of één bedrijf of één instelling aan te wijzen als boosdoener van aantasting of als beschermer van grondrechten van mensen. De meningen tijdens deze KNVI ronde tafel waren dan ook verdeeld of bijvoorbeeld meer regulering door overheden nodig is en zal helpen. Er is al wetgeving die privacy beschermd. Eensgezindheid was er bij het punt dat betere en meer samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven nodig is om het probleem van aantasten van grondrechten effectiever aan te pakken.  Alle aanwezigen bedankten de organisatoren en daagden de SIG uit in lijn met de bevindingen van die middag om een vervolg initiatief op te zetten. Lees het hele verslag van de ronde tafelsessie hier.