Vacatures algemeen bestuurslid KNVI

Didi Mulder en Anita Bosman treden af in de Algemene Ledenvergadering van 22 november. Voor de invulling van de ontstane vacatures is het Verenigingsbestuur op zoek naar geschikte kandidaten. Het Verenigingsbestuur legt een voorstel met één of meer kandidaten voor een bestuursfunctie voor aan de Algemene Ledenvergadering. De beslissing over een benoeming wordt genomen door de Algemene Ledenvergadering.

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen hun kandidaatstelling schriftelijk en gesteund door tenminste vijf KNVI-leden, bij het bestuur motiveren en indienen. Dat kan per adres KNVI, Ambachtsstraat 15, 3861 RH te Nijkerk of per e-mail info@knvi.nl.

Als er meer kandidaten zijn, zal er in de ledenvergadering worden gestemd.

Wil je meer weten over de functie of procedure, neem dan contact op met Jitze Vellenga, verenigingsmanager van de KNVI, per mail of telefoon nr. 033-2473427.