Victorine van Schaickfonds

|Doe mee|Prijswinnaars|Bestuur|Over Victorine|Contact|

Oproep 2018

 

https://youtu.be/vBMcqLeARXE

Stel jezelf of je collega kandidaat voor een van de VICTORINES 2018

Win € 2000 met je publicatie, € 1500 met een innovatief initiatief of € 1000 met je scriptie! Doe zelf mee of draag iemand anders voor uiterlijk op 30 oktober 2018. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI congres 2018 op 13 december in EYE in Amsterdam. Sinds 1978 looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI jaarlijks de Victorines uit. Met de prijzen willen we publicaties en vernieuwing in het informatievak stimuleren.

Wie is goed bezig, wie zet ons vak goed op de kaart en verdient erkenning door de toekenning van een prijs. 

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040 of naar het archiveren van born-digital content, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, studenten, mensen met leesproblemen, vluchtelingen en ouderen.

Drie Victorines
We reiken drie prijzen uit:
de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en de Victorine van Schaick Penning)
de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).

Inzendingen en inlichtingen
Stuur je inzending uiterlijk 30 oktober 2018 in.
Je inzending moet na 31 december 2016 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master’s theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2016 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.
De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar victorine@knvi.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je op dit e-mailadres terecht.

Contact

Seher Hazinedar (KB): Victorine@knvi.nl