NVBA

NVBA

Het NVBA is het netwerk voor mensen werkzaam in het bedrijfsleven, verenigingen, stichtingen en overheidsdiensten gericht op het beheer van de organisatie-eigen informatie. Het NVBA manifesteert zich als vereniging in het veld van documentaire informatievoorziening en documentaire informatiesystemen. 

Professioneel voorzien in de informatiebehoefte van zeer verschillende doelgroepen en organisaties is een belangrijk element in het gemeenschappelijke profiel. Effectieve informatievoorziening draagt in aanzienlijke mate bij aan de kwaliteit van de beslissingen, processen en producten. Door de ontwikkeling van het vakgebied te bevorderen wil het NVBA bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsprocessen. 

In deze tijd van snelle veranderingen in ons vakgebied kan ook het NVBA niet communiceren zonder het medium Internet en e-mail. Het NVBA heeft haar website zo ingericht dat de leden via een persoonlijk password toegang krijgen tot alle informatie die voor elk lid van belang is. Hierop is niet alleen alle belangrijke verenigingsinformatie te vinden, maar ook alle verschenen Nieuwsbrieven en de pagina ‘Vraagbaak’, waar je per onderwerp een lid kunt raadplegen die op een bepaald deelgebied van het vak specialist is. 

Tot de aandachtsgebieden behoren o.a. 

Archiefbeheer, zowel papier als digitaal, Documentaire informatieverzorging, Documentmanagement, Records- management, Business Process Management, Kennismanagement, Postkamer, Registratuur, Tekeningen- beheer.

http://www.nvba-info.nl/