FOBID

FOBID 

FOBID Netherlands Library Forum is het nationale samenwerkingsverband van de landelijke bibliotheekorganisaties. FOBID streeft ernaar de belangen van de bibliotheek- en informatiesector te behartigen en de vakontwikkeling in Nederland te stimuleren.

http://www.fobid.nl/