Lid worden

Bekijk hier alle ledenvoordelen 

Tarieven 2018

Soort

Korting op standaard tarief

Contributiebedrag (inclusief btw)

Persoonlijk lidmaatschap (niet-werkgever gebonden)

0%

€ 165,00

Voor jongeren tot 27 jaar

40%

€ 99,00 

Gepensioneerde professional*

40%

€ 99,00

Werkzoekend

40%

€ 99,00

Ere leden / leden van verdiensten

100%

€ 0,00

Studenten**

100%

€ 0,00

Korting vanwege lidmaatschap van een andere vereniging: EKSBIT, VMBI, ACM, BCS

15%

140,25 

Collectieve regeling***

Staffel

Zie onderstaande tabel

Institutioneel lidmaatschap**** Staffel Zie onderstaande tabel

* Een lid dat de AOW leeftijd heeft bereikt, komt in aanmerking voor de ‘gepensioneerde professional’- korting. Dit gebeurt op verzoek van het lid.

** Een lid dat  volledig dagonderwijs aan een MBO, HBO of universiteit volgt en een kopie van zijn of haar  (geldige) inschrijvingsbewijs opstuurt, komt in aanmerking voor de studentenkorting.

*** Bij een collectieve regeling betaalt een organisatie de contributie voor de leden die deel uitmaken van deze organisatie. Het lidmaatschap van deze leden is persoonsgebonden en volwaardig. De regeling kent tariefstaffels al naar gelang het aantal leden dat onder de collectieve regeling valt.

**** Bij een Institutioneel lidmaatschap is de organisatie (stichting, bedrijf, vereniging, openbare instelling) zelf lid. Dit lidmaatschap kent tariefstaffels al naar gelang het aantal fte dat bij de organisatie werkzaam is.  De werknemers van de organisatie zijn niet persoonlijk lid van de KNVI. Naast het lidmaatschap betalen instituten apart voor een aantal edities van het blad IP.

Collectieve Regeling Korting Tarief (inclusief btw)
5 t/m 9 leden 20% € 132,00
10 t/m 19 leden 25% € 123,75
20 t/m 29 leden 30% € 115,50
29 of meer leden Individuele afspraak n.t.b.

 

 Institutioneel lidmaatschap Tarief (exclusief 6% btw)
1 t/m 6 fte € 225,00
7 t/m 12 fte € 500,00
13 t/m 24 fte € 775,00
24 of meer fte € 1.380,00

De contributie van het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt een kwartaalkorting verstrekt.

Het KNVI lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap en kan alleen door het betreffende lid zelf worden opgezegd. Rekening houdend met het Verenigingsrecht, dient het lidmaatschap uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar te worden opgezegd. Je ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van je opzegging.

Stuur een opzegging per e-mail naar: info@knvi.nl
Of per post naar:
KNVI
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

 

Inschrijfformulier