Samenwerking KNVI en VKA een feit

KNVI en VKA werken samen aan initiatief voor professionalisering van de architectuurfunctie

VKA en KNVI zijn van mening dat ICT-projecten (te) vaak mislukken. Onderzoek ondersteunt deze mening. In 2014 repte het rapport Elias over 1 tot 5 miljard aan verspilling als het gevolg van mislukte projecten. Ook sinds die tijd zijn er veel voorbeelden in de pers beschreven van projecten die voortijdig zijn gestopt. Vanuit de overheid zijn er tal van extra controlemaatregelen ontwikkeld die de controle van buitenaf op het project vergroten om zo de kans op mislukking te beperken.  KNVI en VKA zijn van mening dat tevens moet worden ingezet op een verbetering van de inhoud binnen het project: de kwaliteit van de oplossing. Oplossingen die veelal onder architectuur bedacht worden. KNVI en VKA vinden dat het vakgebied ‘architectuur’ (en de architecten die hierin werkzaam zijn) verder geprofessionaliseerd moeten worden. KNVI en VKA hebben hiertoe op 9 januari jl. een intentieovereenkomst getekend voor een samenwerking in het jaar 2018 ten behoeve van het initiatief onafhankelijkearchitect.nl. Het initiatief leidt o.a. tot een register voor architecten, een stevige beroepsgroep en een opzet voor scholing.

Onafhankelijkearchitect.nl is een maatschappelijk initiatief. Het is de bedoeling om met dit initiatief het vakgebied van architectuur, de scholing en nascholing, de kennisontwikkeling, het kennismanagement en de realisatie van projecten te professionaliseren en op een hoger plan te brengen. Een groeiende groep mensen (waaronder universiteiten, beroepsgroepen, bestuurders, adviseurs en architecten) ondersteunt dit initiatief.

Centraal staat een besturingsmodel waarin een erkende en onafhankelijk gepositioneerde architect een duidelijk mandaat krijgt.

Een architect die optreedt als ontwerper en als toezichthouder. Een architect die deskundig en vaardig is op het gehele gebied van informatica, in relatie met business, bedrijfsvoering, financiën, juridische zaken en management.

Marc Gill’ard, directeur bij VKA:

‘Als informatica ingenieur ben ik overtuigd van de meerwaarde van ICT. Toch zie ik te veel ICT-initiatieven mislukken en organisaties de meerwaarde onvoldoende benutten. De reflex is vaak om intensiever te controleren. Dat is op zich goed, maar ik geloof in het verbeteren van de kwaliteit van binnenuit. De onafhankelijk architect zorgt voor die kwaliteit van binnenuit. De onafhankelijk architect ontwerpt en bewaakt alle relevante aspecten in samenhang, niet alleen ICT, maar ook de business, bedrijfsvoering, financiën, juridische zaken en besturing en HR. Niet alleen bij de start maar ook bij iedere significante wijziging bewaakt de onafhankelijk architect de kwaliteit vanuit deze brede optiek en zorgt voor counter vailing power richting de markt en andere stakeholders. Ik ben ervan overtuigd dat de onafhankelijk architect zorgt voor succesvolle ICT-initiatieven!’.

Ook Wouter Bronsgeest, voorzitter van de KNVI is blij met de samenwerking:

‘Transparantie in het vakgebied is belangrijk. Als KNVI ondersteunen wij initiatieven die deze transparantie geven, en die het vakgebied verder brengen.  Het is positief dat professionals gemotiveerd worden hun vak bij te houden en blijven leren.’

VKA en KNVI onderschrijven het initiatief om professionalisering en permanente educatie realiseren en biedt ondersteuning voor de genoemde acties. Wilt u meer weten over het initiatief? Kijk dan op de website www.onafhankelijkearchitect.nl en laat uw e-mailadres achter om de nieuwsbrief te ontvangen.

VKA

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) levert een trekkende en coördinerende rol in dit initiatief en zal als hoeder van het gedachtegoed optreden om de focus te behouden.

VKA zet zich in om ICT voor mensen te laten werken. We zijn een strategisch ICT adviesbureau en we houden van complexe vraagstukken. Omdat het uiteindelijk allemaal om mensen draait, hebben we bij VKA niet alleen technisch specialisten in huis maar ook mensen die een organisatie kunnen lezen. Samen met onze klanten realiseren zij succesvolle projecten die ervoor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.