Verslag 1e KNVI e-Health Get Connected sessie in 2022

Alle nieuws

Verslag 1e KNVI e-Health Get Connected sessie in 2022

Op 17 januari vond de 1e KNVI e-Health Get Connected van 2022 plaats. Dit bericht geeft een kort verslag van de bijeenkomst weer.

18 januari 2022

Programma

- Ontvangst in de KNVI Get Connected e-Health online omgeving: 12:00u - 12:05u

- Inleiding IG e-Health Get Connected: 12:05u - 12:10u

- Kennismaken deelnemers: 12:10u - 12:25u

- Presentatie Standaardisatie in de Zorg (Dirk de Wit)

- Ideeën, kennis en ervaringen op standaardisatie uitwisselen

- Afsluiting om 13u

Besproken punten

- Rond 12u kwamen de meeste binnen druppelen

- Korte inleiding gedaan over de opzet van de maandelijkse e-Health Get Connected sessies en het platform

- Een 4-tal 1 op 1 kennismakingsrondes gedaan

    - Aanwezigen waren zowel kort als al lang actief in de zorg

    - Veel kennis op zorg en IT aanwezig

- Dirk heeft een presentatie gedaan over de ontwikkelingen in de zorg op het gebied van standaardisatie (Standaardisatie in de zorg.pdf)

- Welke initiatieven lopen er allemaal op de onderdelen van het raamwerk dat getoond is in het overleg.

    - Dirk kan hier een aanzet voor doen en we kunnen dit verder aanvullen in het volgende overleg

- Er lopen zeer veel initiatieven en binnen de zorg zijn er ook zeer veel verschillende systemen en koppelvlakken. De vraag is hoe je daar verandering in aan kan brengen

    - Een duidelijk richting is daarvoor ook gewenst

    - Nictiz is daar ooit mee gestart. Hierbij was de gedachte om het dodental in ziekenhuizen sterk terug te brengen

    - Helaas is deze richting losgelaten en is men overgegaan naar het ontwikkelen van een architectuur

    - Wat nu ook vaak centraal staat is Uniformiteit of Standaardisatie. Dit zijn middelen en maakt niet duidelijk welk effect we willen bereiken om alle initiatieven te richten

    - Wanneer we kijken naar het aspect datakwaliteit is wellicht wel richting te geven. Huidige staat is daarvan zeer belabberd. Er ontbreekt ook sturing op het verhogen van de datakwaliteit. We zetten nu erg in op de standaardisatie van gegevens overdracht middels systemen en standaarden, maar de kwaliteit van de data die erin staat wordt onvoldoende opgepakt.

    - Heeft de overheid een zware rol hierin of kunnen leveranciers/vendoren van systemen ook al een eind komen

    - Ontwikkelingen als WegIz (kaderwet) werkt hier aan

    - Verder geeft De juiste zorg, op de juiste plek en het juiste moment wellicht ook meer richting

    - Samenwerking zou ook ondersteund kunnen worden met de 'Universeel Service Management' methode, dat zich vooral richt op het samenwerkingsonderdeel in het raamwerk. Meer info te vinden hier: https://usm-portal.com/

- Verder verkennen van het onderwerp datakwaliteit zou een goede kunnen zijn voor de vervolgsessie in februari. Er komen verschillende rapporten uit op dit onderwerp

- Verder zou het verkennen van datakwaliteit ook kunnen vanuit de 4 perspectieven (patient, zorgprofessional, IT professional, Zorgorganisaties) of nog additionele stakeholder perspectieven.

    - Patienten en hun reis zouden centraal moeten staan

Afspraken

- Volgende sessies op de KNVI website aankondigen --> Henri

- Initiatieven plotten op het raamwerk

- Data kwaliteit verder verkennen op volgende KNVI e-Health Get Connected sessie in februari

Over de auteur

e-Health

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl.

Volg ons op social media