Actueel - Nieuws

Terugkijken sessie Datakwaliteit in de praktijk

Voor een adequate duiding van de resultaten van (big) data-analyses is inzicht in de kwaliteit van de data van cruciaal belang. Het ontbreken van dit inzicht kan leiden tot verwarring en verkeerde conclusies. In de presentatie gaan we in op hoe je dit inzicht kan verkrijgen en hoe je de datakwaliteit in kaart en op orde brengt.

25 juni 2021

Op 20 mei 2021 presenteerde Sunil Choenni de sessie 'Datakwaliteit in de praktijk', de opname en de slides zijn terug te kijken via bijgaande link.

Samenvatting
De laatste jaren wordt in steeds meer organisaties data – en informatie-gestuurd gewerkt. In dit kader zijn de verwachtingen rondom de toepassingsmogelijkheden van big data hoog gespannen. Het benutten van de potenties van big data brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Naast de privacy en ethische uitdagingen is datakwaliteit ook een belangrijke uitdaging. Voor een adequate duiding van de resultaten van (big) data-analyses is inzicht in de kwaliteit van de data van cruciaal belang. Het ontbreken van dit inzicht kan leiden tot verwarring en verkeerde conclusies. In de presentatie gaan we in op hoe je dit inzicht kan verkrijgen en hoe je de datakwaliteit in kaart en op orde brengt.

Bio
Sunil Choenni is afgestudeerd in theoretische informatica aan de TU Delft en gepromoveerd in databasetechnologie aan de universiteit Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest aan verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten op het gebied van informatica en toepassingen van informatica. Thans is hij hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening & Beleidsanalyse bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en lector Future Information and Communication Technologies aan de Hogeschool Rotterdam.

https://knvi.nl/kenniscentrum/document/356780/Datakwaliteit-in-de-praktijk

Over de auteur

Business Intelligence & Analytics

deel deze pagina via

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl. Comments