Actueel - Nieuws

Expertise gezocht!

Sinds ca. 2 jaar zit ik, Kees van Loon, namens KNVI in het marktsegment ICT & Media van het SBB, gericht op het mbo-opleidingenveld (zie s-bb.nl). In die groep zitten vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en (dus nu ook) de beroepsgroep die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de sectorkamer ICT en Creatieve Industrie, die op zijn beurt adviezen uitbrengt aan het SBB-bestuur en die aan de minister van OC&W.

Download
4 juli 2018

Sinds ca. 2 jaar zit ik, Kees van Loon, namens KNVI in het marktsegment ICT & Media van het SBB, gericht op het mbo-opleidingenveld (zie s-bb.nl).

In die groep zitten vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en (dus nu ook) de beroepsgroep die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de sectorkamer ICT en Creatieve Industrie, die op zijn beurt adviezen uitbrengt aan het SBB-bestuur en die aan de minister van OC&W.

Op deze manier kunnen wij enige invloed uitoefenen op de concrete inhoud van opleidingen en nu ook de richting waarin de mbo-opleidingen zich ontwikkelen.

Voor dit jaar staat namelijk een revisie van de zgn. kwalificatiestructuur van de ICT & Media opleidingen prominent op de agenda.

Inmiddels zijn de hoofdlijnen daarvan vastgelegd (met ook inbreng vanuit KNVI).

Voor de verder uitwerking is inhoudelijke expertise van het bedrijfsleven en de beroepsgroep nodig.

Vandaar deze oproep (zie bijlage) met het verzoek deze uit te zetten naar geschikte personen in jullie achterban (maar je mag natuurlijk ook zelf instappen!).

Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden (graag de specifieke inhoudelijke expertise (laten) vermelden), zodat ik hen kan aanmelden bij SBB.

Zoals zo vaak bij dit soort zaken: er is enige haast bij, dus graag z.s.m. jullie medewerking c.q. reactie.

Kees van Loon
Van Loon Managementinformatie
Gemertstraat 11, 6844 HD Arnhem
026-3891646

Over de auteur

KNVI

deel deze pagina via

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl. Comments