Actueel - Nieuws

KNVI onderschrijft Tada! uitgangspunten

Manifest wordt getekend tijdens Smart Humanity 2019

11 november 2019

PERSBERICHT, 5 november 2019

KNVI onderschrijft Tada! uitgangspunten

Het grootste Nederlandse netwerk van informatieprofessionals, de KNVI, herkent het belang om duidelijk te zijn over de omgang met data. Tijdens Smart Humanity 2019 ondertekent de KNVI het Tada manifest. De Tada principes worden in het komende jaar met de KNVI leden uitgediept.

Smart Humanity 2019
Initiatiefnemers van Tada presenteren de principes van het manifest op 14 november 2019 tijdens Smart Humanity 2019. Bij dit thema staat de rol van de mens in de informatiemaatschappij centraal. Informatieprofessionals bewaken de ethiek en het welzijn van de mensheid in relatie tot de inzet van technologie en de gevolgen van opeenvolgende disruptieve golven in de maatschappij.

Informatieprofessionals meenemen in het debat
Informatieprofessionals hebben grote invloed op de wijze waarop met data wordt omgegaan. Vanuit het perspectief van gebruikers, programmeurs, ontwerpers. Bij de inrichting van systemen, het beheer, de beveiliging. Vanuit belangen, beleid, beloftes, verantwoordelijkheden en ambities.
Meer en meer is er de roep om duidelijkheid over data. Met name in het publieke domein. In de samenleving. In de stad.
Iemke Idsingh, voorzitter van de KNVI interessegroep Overheid & IT, herkent het Tada manifest dan ook als zeer relevant: “De Tada principes vormen voor de KNVI en haar individuele leden een interessante basis om over verstandig gebruik van data te kunnen debatteren en deze om te zetten in de praktijk van alle dag”. Het blijft niet bij een ondertekening. De interessegroep wil antwoorden formuleren. In 2020 organiseert zij workshops om de uitgangspunten van Tada verder uit te werken. Naar praktisch bruikbare principes, met oog op ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.

Duidelijkheid over data vanaf het ontwerp
Of het nu gaat om inclusiviteit, transparantie, zeggenschap of legitimiteit –duidelijkheid over data moet van meet af aan bij het ontwerp en de inrichting van de informatiesamenleving worden meegenomen. ‘Duidelijkheid by design’.
Douwe Schmidt van Bureau Tada is blij met de erkenning vanuit de beroepsgroep en moedigt de verdere uitwerking aan. “Informatieprofessionals staan vaak aan de basis van de implementatie van innovaties in het publieke domein. Zij dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid om duidelijkheid te brengen in de invloed van hun oplossingen. Met de ondertekening zet de KNVI een belangrijke stap naar een verantwoorde digitale samenleving. Wij zijn altijd op zoek naar goede samenwerkingspartners en kijken er naar uit om samen met de informatieprofessionals te onderzoeken hoe we de principes praktisch en bruikbaar maken voor iedereen.”    

Contact
Voorzitter KNVI interessegroep Overheid & IT: dhr. Iemke Idsingh.
Mede initiatiefnemer Tada: Douwe Schmidt.

Meer informatie
KNVI website
Smart Humanity 2019
Tada manifest
Tada pers toolkit

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals
KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, is een sterke loyale hub in een wereldwijd netwerk van informatieprofessionals, die je kennis, kennissen en kwalificaties kan bieden in het brede en diverse domein van de informatieprofessional. Kennis bieden we je door in heel Nederland jaarlijks tientallen evenementen te organiseren over actuele ontwikkelingen in jouw vakgebied, en door actuele én historisch kennis binnen ons kennisdomeinen te beheren, ontsluiten en publiceren.

De KNVI is een netwerk waar de disciplines IT, archief en bibliotheek bij elkaar komen: hét platform van de informatieprofessional. De regio’s en interessegroepen zijn het hart van de vereniging. Zij organiseren bijeenkomsten in heel Nederland, waar je collega’s kunt ontmoeten en je kunt verdiepen in actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Tada is een beweging voor een verantwoorde digitale stad - van èn voor iedereen
De beloften van het gebruik van data en nieuwe technologieën zijn groot; onze steden worden groener en leefbaarder, de gezondheidszorg effectiever en het onderwijs toegankelijker. Maar naast grote beloften zijn er ook grote vragen. Profiteert bijvoorbeeld iedereen evenredig van de digitale revolutie? Wat gebeurt er met de beschikbare data, nu steeds meer verkeer online verloopt? Wie ontwikkelt de algoritmen die al deze data inzichtelijk maken? En welke verantwoordelijkheid hoort daarbij en voor wie?

In 2017 is daarom is een diverse groep professionals en burgers op uitnodiging van Amsterdam Economic Board met deze vragen aan de slag gegaan. De uitkomst is het manifest ‘tada – duidelijk over data’, waarin waarden staan opgenomen die volgens de grondleggers zouden moeten gelden in een digitaal verantwoorde steden. Ook overheden, bedrijven en andere organisaties uit andere regio’s mogen het document gebruiken en ondertekenen. Ze kunnen ermee laten zien dat ze in hun stad verantwoord willen omgaan met data.

Samen met een aantal actoren in de samenleving  onderzoekt Tada nu de beste wijze van implementatie. Het doel is om het vermogen een ethische afweging te maken bij datagedreven projecten te vergroten en de Tada waarden consequent toe te passen.

Over de auteur

KNVI

deel deze pagina via

Reacties toevoegen is alleen mogelijk voor leden, klik hier om deze pagina te bekijken binnen mijn.knvi.nl. Comments