Intervisie

Wat is intervisie? 

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen door in een kleine groep te reflecteren op een vraagstuk vanuit het werk. Dat gebeurt met de hulp van een intervisiemethode en een facilitator.

Intervisie met vakgenoten

Met intervisie helpen vakgenoten elkaar in groepjes van 5-8 collega’s met vraagstukken over het werk en het vak. Je onderzoekt daarmee jouw achterliggende opvattingen als professional, die een rol spelen in de manier waarop je het vak uitoefent. Het gaat om het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verrijken van je handelingsrepertoire.

De intervisiegroep buigt zich over de aard van het door een collega ingebracht probleem en stelt zich daarbij onder andere de volgende vragen:

  • * Wat beweegt hem of haar?
  • * Welke overwegingen en opvattingen heeft hij/zij?
  • * Welke motieven gaan schuil achter zijn/haar handelen?
  • * Welke alternatieven voor het handelen ziet hij/zij?

Ervaren begeleiding

De KNVI zet ervaren facilitators van intervisie in. Zij weten hoe een intervisiebijeenkomst wordt voorbereid, hoe je verschillende intervisiemethoden kunt kiezen en toepassen. Zij stimuleren het juiste leerklimaat en zorgen met de deelnemers voor veiligheid in de groep.

Wat heb je er in je beroepspraktijk aan?

Een KNVI-collega: ‘het is uitdagend en inspirerend om met collega’s uit het vakgebied in een vertrouwelijke sfeer actuele vraagstukken met elkaar te delen en meer inzicht te krijgen in jezelf en in de manier waarop je met de klant/probleem/opdracht omgaat. Het is fijn om dit in te brengen en verder te komen in het denken en verkrijgen van inzicht. Je neemt er in de drukte van alledag vaak te weinig tijd voor. Zeer waardevol.’

Aanmelden en kosten intervisie

Om kennis te maken met intervisie organiseert de werkgroep Intervisie een aantal  gratis kennismakingsworkshops. De workshop heeft als doel je te laten ervaren wat intervisie is en wat je er in je beroepspraktijk aan hebt.

Hieronder zie je de deelnemende regio’s en de mogelijkheid om je aan te melden voor deze kennismakingsworkshops.

Besluit je na de kennismakingsworkshop deel te gaan nemen aan intervisie, dan is je eigen bijdrage € 150,- per jaar. 

Al ervaring met intervisie?

Heb je al ervaring met intervisie én wil je deelnemen aan intervisie, meld je dan gelijk aan door het formulier in te vullen. 

Intervisie in AG Connect

In de juni uitgave van AG Connect is het artikel ‘Openstaan voor reflectie: De rol van intervisie in professionele ontwikkeling’ geplaatst. Dit artikel is geschreven door de KNVI werkgroep Intervisie. Lees hier het artikel uit AG Connect. 

Flyer

Al deze informatie is vanaf nu ook te vinden in de flyer. Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden.