Intervisie binnen de KNVI: geef je op!

Voor het professionele handelen van KNVI-leden in hun werkomgeving is reflectie op het eigen denken en handelen een belangrijk element. Meedoen aan intervisie betekent dat je daaraan wilt werken. Dat kan bijvoorbeeld door de eigen blinde vlekken te leren zien door feedback te vragen. Als je merkt dat de feedback niet meer vanzelf komt, moet je hem gaan organiseren.

Om die reden wil de KNVI intervisie breder introduceren binnen de vereniging. Daarbij staat kwaliteit voorop. We beginnen met een Proof of Concept om te zien in welke mate de leden hier interesse in hebben. In 2018 zullen 5 intervisiegroepen starten o.l.v. een ervaren facilitator.

Om bekendheid te geven aan wat intervisie is en wat het de informatieprofessional oplevert, zal er de komende maanden veel informatie ter beschikking komen en worden gedeeld. In 5 regio’s worden in het najaar workshops gehouden over intervisie. Op 13 december, tijdens het KNVI-event Smart Humanity wordt ook een workshop georganiseerd.

Geef je op!

Ik wil mij opgeven voor intervisie bij de KNVI, klik hier.
Ik wil op de hoogte worden gehouden van de KNVI-intervisie-activiteiten, klik hier.

Werkgroep intervisie KNVI

Casper van den Wall Bake, Meindert Zuur en Ernst Eilering