International Liaisons

Welkom bij
International Liaisons

International Liaisons is het centrale punt binnen de KNVI voor contacten met internationale organisaties en hun leden. Onze groep voert regie over de vele contacten, want veel leden zijn internationaal actief. Daarnaast ondersteunen wij andere Interessegroepen en regio’s bij het organiseren van events met een internationaal karakter. We kunnen helpen met het leggen van contacten naar gerenommeerde internationale sprekers en deskundigen. En we kunnen eigen deskundigen helpen aan mooie presentatie- en publicatiemogelijkheden op internationale gremia. Tot slot helpen wij het bestuur van de vereniging bij het leggen van internationale contacten met belangrijke inhoudelijke initiatieven in het netwerk van informatieprofessionals. De KNVI is vertegenwoordigd in diverse internationale organisaties. De belangrijksten zijn: - IFIP (International Federation for Information Processing), - IFLA (International Association for Library Associations and Institutions - CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), en - ECDL (European Computer Driving Licence) Daarnaast is de KNVI actief aan het lobbyen in het internationale veld. Dat begint soms al door aan te sluiten bij Nederlandse initiatieven van de Sociaal Economische Raad (SER), het Rathenau Instituut, de Dutch Digital Delta (en de onderliggende Human Capital Agenda en de Dutch Blockchain Coalition) en The Hague Legal Delta. Vanuit dit netwerk leggen we contacten met de ISO/NEN organisatie en onze contacten bij de Europese Unie. We zijn in Europa actief om het Europese Competentie Framework (e-CF) te poritioneren, en we werken meer in werkgroepen van de ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Met andere woorden, door onze groep wordt beter zichtbaar dat de KNVI een professioneel platform is dat er toe doet, sluiten we aan bij internationale gremia met invloed, agenderen we internationale thema's ook in Nederland, en helpen we onze beroepsgroep verder professionaliseren. Wil je meer weten over de internationale activiteiten van de KNVI? Volg ons voor updates!

Nieuw in het Kenniscentrum

Geen recente documenten gevonden.

Nieuwsberichten en evenementen

De groep International Liaisons heeft op dit moment geen actuele nieuwsberichten of evenementen.

Bestuur International Liaisons

 1. Leon Strous

  Voorzitter

 2. Liesbeth Ruoff-van Welzen

  Algemeen bestuurslid

 3. Klaas Brongers

  Algemeen bestuurslid

 4. Frits Bussemaker

  Algemeen bestuurslid