Onderwijs en Onderzoek (Bibliotheken)

De interessegroep O&O is er voor en door informatieprofessionals werkzaam in hogeschoolbibliotheken, universiteitsbibliotheken en speciale wetenschappelijke bibliotheken. Ons doel is het stimuleren van de uitwisseling van kennis en het ontmoeten van collega’s. Hiertoe organiseren we kijkjes in de keuken, de jaarlijkse O&O middag en het O&O diner, kennismiddagen en/of expertmeetings. Onze reiscommissie organiseert tweejaarlijks een buitenlandse studiereis. In onze werkgroepen treffen collega’s elkaar op een specifiek vakgebied/thema: filosofie, economie en bedrijfswetenschappen, Europese talen (LOET) en sociaalwetenschappelijke informatie (SWI). Wil je ook een werkgroep vormen, laat ons dat weten. We hopen je binnenkort te ontmoeten op één van onze bijeenkomsten. Volg ons ook op Twitter: https://twitter.com/KNVIOO en LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/85716/

Bestuur Onderwijs en Onderzoek (Bibliotheken)

  1. Wilma van den Brink

    Voorzitter

  2. Thijs van Leeuwen

    Algemeen bestuurslid