IT & Overheid

Welkom bij
IT & Overheid

IT & Overheid is een veelbesproken combinatie. IT biedt de overheid en de samenleving veel kansen. De werkelijkheid is ook dat IT-veranderingen veel hoofdpijn kunnen geven. Informatieprofessionals in de publieke sector hebben een belangrijke rol. Wij kunnen het verschil maken tussen falen en slagen. De Interessegroep IT & Overheid biedt het platform om IT-successen van de overheid zichtbaar te maken en de samenwerking tussen IT professionals in de publieke sector te vergroten. Als professionals delen wij onze passie voor de publieke zaak. We bieden je de mogelijkheid je netwerk uit te breiden en van ervaringsdeskundigen te leren. We organiseren kleinschalige bijeenkomsten voor en door leden en verbinden jouw vraag met kennis van anderen. We hopen je snel te ontmoeten!

Bestuur IT & Overheid

  1. Stefan Dekker

    Voorzitter

  2. Danny Kalkhoven

    Penningmeester