Process Mining

Welkom bij
Process Mining

Process mining is dé discipline die helpt om processen in de gehele organisatie te verbeteren en beheersbaar te houden. Het is een innovatieve, analytische benadering die gegevens uit uw IT-syste(e)m(en) analyseert om objectieve inzichten te verkrijgen en verborgen problemen en knelpunten bloot te leggen. Over het algemeen is de toegevoegde waarde van process mining om 'dat wat we niet wisten' bloot te leggen. Vanuit deze gemeenschappelijke interesse en passie is het onze roeping om de toepassing van deze discipline in de praktijk uit te dragen. Door kennisontwikkeling- en deling willen wij de leden én potentiële leden van de KNVI in staat stellen hun netwerken te verbreden en verrijken op het gebied van process mining. Daartoe organiseren wij regelmatig interessante lezingen, workshops en evenementen. Dat doen we door heel het land, in samenwerking met andere interessegroepen en regio’s. We hopen je snel te ontmoeten!

Bestuur Process Mining

 1. Roel Blankers

  Voorzitter

 2. Anne Rozinat

  Penningmeester

 3. Rudi Niks

  Algemeen bestuurslid

 4. Jorgen Klaver

  Algemeen bestuurslid

 5. Carmen Bratosin

  Algemeen bestuurslid

 6. Frank van Geffen

  Algemeen bestuurslid

 7. Albert Kisjes

  Algemeen bestuurslid

 8. Jaap Rigter

  Algemeen bestuurslid