Governance

Welkom bij
Governance

Governance gaat over sturing geven aan organisaties die zich continue aanpassen aan een veranderende omgeving. En sturing geven vraagt naast structuur vooral leiderschap en samenwerken vanuit onderling begrip en vertrouwen. En dat in een tijdperk met meer dynamiek, veel waarheden en de nodige onzekerheid. Onze zoektocht is daarmee : tot meer geintegreerde sturing komen, passend bij een gezamenlijke missie en doel van de organisatie. De Interessegroep Governance richt zich op verbetering van de conformance (voldoen aan externe eisen, zoals wetgevingen) als de performance (te leveren prestaties vanuit eigen ambitie) van organisaties. Wij willen kennis delen, verzamelen en uitdragen. Hiertoe ontwikkelen en stimuleren wij een kruisbestuiving tussen deelnemers uit verschillende typen organisaties en disciplines: van overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Vanuit vakgebieden als organisatiekunde en -cultuur, informatiemanagement met architectuur en portfoliomanagement als sturingsinstrumenten. We zien je graag bij een van onze evenementen!

Nieuw in het Kenniscentrum

Geen recente documenten gevonden.

Bestuur Governance

  1. Anton Opperman

    Algemeen bestuurslid

  2. Ed van der Winden

    Algemeen bestuurslid

  3. Lydia Duijvestijn

    Algemeen bestuurslid