Onderzoek en Onderwijs (ICT)

Welkom bij
Onderzoek en Onderwijs (ICT)

"De vraag is niet óf we een bepaalde innovatie willen in onze samenleving, maar hóe beschaafd we die willen" *************************************************************** Samen met vertegenwoordigers van de politiek, overheid, wetenschap, belangenverenigingen en bedrijfsleven houdt de special interest group zich bezig met het spanningsveld tussen digitalisering en (aantasting van) grondrechten van mensen. Een van de hoofddoelen is het vergroten van het bewustzijn van IT-professionals m.b.t. dit spanningsveld en de invloed die ze hierop kunnen uitoefenen.

Bestuur Onderzoek en Onderwijs (ICT)

  1. Leon Dohmen

    Voorzitter

  2. Joan Baaijens

    Algemeen bestuurslid