Gezocht: Vacatures

De KNVI is partner van het NRC Future of IT event dat op 30 november in Utrecht plaatsvindt. Net als in de voorgaande jaren mogen wij weer een aantal vacatures voor SIG-, Regio- of Afdelingsbestuurders plaatsen op de carrière website van het NRC, die ongeveer een maand vanaf plaatsing blijven staan.

De plaatsing van die vacatures valt samen met een IT-special, ter gelegenheid van het NRC Future of IT event.

De reikwijdte van de carrière website en van de IT special is erg groot en biedt een mooie kans om een vacante functie in uw bestuur (indien van toepassing) onder de aandacht brengen.

Hiervoor hebben wij van u de volgende informatie nodig: functieomschrijving, functie eisen en tijdsbesteding van een bestuursfunctie in uw bestuur. Een wat algemene voorbeeldtekst voor een SIG of een Afdeling zou kunnen zijn:

Functieomschrijving

Als bestuurslid heb je de mogelijkheid om (gezamenlijk) te publiceren, maar je hebt ook een belangrijke rol in het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten. Veelal betreft het de organisatie van een avondsessie met één of twee sprekers en afsluitende netwerkborrel, maar wanneer jullie dat wensen is ook de organisatie van een groot congres mogelijk. Daarnaast kan het voorkomen dat je als kennispartner fungeert binnen een event geïnitieerd door een commerciële partij.

Een  Afdeling/SIG bestuur bepaalt het eigen jaarprogramma en stelt hiervoor een  begroting op, ondersteund door een professioneel secretariaat. De vereniging biedt je makkelijk toegang tot gewilde sprekers die zich (nu nog) buiten je netwerk bevinden, maar we verwachten ook dat jij jouw eigen netwerk meebrengt van vakgenoten die je kan uitnodigen voor het geven van een presentatie. Daarnaast mobiliseer je jouw Afdeling/SIG achterban door het opstellen van wervende aankondigingen die aansluiten bij trends en ontwikkelingen in het vakgebied.  

Functie-eisen:

  • is lid van de beroepsvereniging KNVI of bereid dat te worden;
  • onderschrijft de doelstellingen van de vereniging;
  • is bevlogen, heeft affiniteit en ervaring met het onderwerp XXXXXX;
  • is ondernemend, inspireert en vindt het leuk om gezamenlijk activiteiten te organiseren;
  • kan richting geven en is resultaat gericht;
  • heeft redactionele vaardigheden;
  • beschikt over een relevant netwerk en heeft een verbindend vermogen;
  • is sociaal intelligent, kan diplomatiek handelen en omgaan met diverse belangen;
  • is positief kritisch ingesteld en kan als klankbord dienen voor medebestuurders;

 Tijdsbesteding en vergoeding:

Als bestuurslid vergader je gemiddeld X keer per jaar. Wij verwachten een gemiddelde inspanning van ongeveer X uur per week om deze functie goed uit te kunnen voeren. In aanloop naar een activiteit zal de tijdsbesteding toenemen. Bestuursleden van KNVI vervullen deze functie vanuit hun passie voor het vakgebied onbezoldigd . De vereniging draait vrijwel volledig o.b.v. bijna 150 vrijwilligers. Werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Uiteraard kunt u dit geheel vrij invullen, als u maar aangeeft wat er verwacht wordt, in die drie blokken, omdat dit de aanleverings-eisen voor de website zijn.

Mocht u dit een mooie gelegenheid vinden om eens op een andere manier een nieuwe bestuurder te vinden, dan nodigen wij u uit om uw wervende teksten aan te leveren bij het secretariaat info@knvi.nl.

In verband met selectie (er is plaats voor 8 vacatures) en de strakke tijdslijnen ontvangt het secretariaat graag voor vrijdag 10 november Close of Business. Alles wat na deze dag wordt ingeleverd kan helaas niet meer mee.